EL

En elinstallation måste utföras av personal som är utbildade och certifierade. Detta för att man ska kunna säkerställa elanläggningen i den byggnad det ska sitta.


För att er elinstallation ska utföras på korrekt sätt så ser vi till att vår personal alltid får fortlöpande utbildning inom sitt yrke. Det handlar om vad det är för olika elinstallationsregler, så väl som att få kännedom om olika material och vad som är godkänt eller inte att använda inom vissa miljöer.


Elektriker är ett yrke som är reglerat på så vis att det finns lagar om vad som krävs för att man ska få arbeta som just detta. Elinstallatörer måste ha en auktorisation. Denna ansöks om hos Elsäkerhetsverket.

Detta är vad vi b.la kan hjälpa dig med hos oss på H-G Elektronik.


• Reparationer och felsökningar

• Besiktning av el

• Servicearbeten

• Installationer vid om-, till- eller nybyggnation

• Felsökning/Service av kablar och ledningar

• Jordning

• Utökning av befintlig el central

• Installation av elmätare

• Reparation av trasiga ledningar och uttag

• Service/Reparation av elradiatorer/luftvärmefläktar

• Reparation och byte av lysrörsarmaturer och övrig belysning

• Installationer badrum

• Golvvärme