UTC - Brandlarm

Med UTC avancerade och integrerade lösningar och tjänster kan du känna dig trygg vid en eventuell brand. Fungerar till bostäder, små och medelstora företag och kommersiella marknader.


UTC finns i över 50 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika. Lösningar och tjänster som upptäcker, kontrollerar och informerar om bostäders och företags harmoni, effektivitet och bekvämlighet.