BEWATOR

Ett säkerhetssystem är en vital del av en säkerhetsanläggning.


Med våra säkerhetssystem Aliro, Bewator Entro och Bewator Omnis så kan man smidigt och flexibelt begränsa tillträdet till olika lokaler och säkerställa att endast behöriga personer kommer in samt även integrera andra vitala säkerhetsfunktioner som inbrottslarm, videoövervakning och brandvarning.


Kodlås ett enkelt sätt att öka säkerheten

Genom att installera kodlås slipper du obehöriga, samtidigt som du gör det bekvämt för dig själv, dina hyresgäster eller din personal.


Med porttelefon har du koll på dina besökare


Security Products porttelefoner Bewacom och Simplebus2 är designade för att kunna smälta in och tåla de flesta miljöer. De är robusta i sitt utförande och passar alla typer av fastigheter. Knappsatserna har bakgrundsbelysning vilket är en fördel i mörka trapphus och svagt upplysta entréer.