OM HG-ELEKTRONIK

Vi älskar trygghet, vi älskar våra kunder och vi älskar helt enkelt teknik. Att vi ska särskilja oss från andra larm/elbolag kan vi kort och gott säga.


  • Vi har rätt kompetens och certifikat för branschen.
  • Vi har pålitliga leverantörer.
  • Vi har rätt pris för dig.
  • Vi har kul på jobbet då teknik är vår passion.

OÄNDLIGA FÖRDELAR MED ATT VÄLJA JUST OSS!

I över trettio år har H-G Elektronik arbetat med att serva företag och privatpersoner kring helhetslösningar inte minst inom larm, lås & El. Utöver vårt eget kompetensprogram, med högt ställda krav kring egen utveckling och fackmannaskap, arbetar vi enbart med noga utvalda leverantörer bland de produkter vi säljer och installerar. Ett givet krav är driftsäkerhet. Ett annat är att det ska vara lätthanterligt. Vi vet, för våra kunder vill inte ringa oss i onödan så fort tekniken krånglar. Skulle den mot förmodan göra det, så är hjälpen alltid nära till hands. Vi har jour dygnet runt och våra bilar cirkulerar kontinuerligt över hela Stockholm. Som vi brukar säga

''Trygghet ska inte kosta extra''.


Kundens krav, behov och förväntningar är det som är avgörande för vårt arbete. för oss är relationer med kunden och leverantören det vi lever efter. Varje uppdrag vi åtar oss ska utföras till kundens fulla belåtenhet och arbetet fokuseras på att leverera rätt tjänst och produkt, i rätt tid och till rätt pris.


Vi har tekniker med många årserfarenhet för både tekniskt och praktiskt utförande. Kompetens är viktig för oss, vi går ofta på kurser och utbildningar inom våra tekniska områden för att fräscha upp minnen.


Vi använder självklart enbart certifierade Larm komponenter.

Vi har tillstånd av Polismyndigheten

Vi är Cerifierade inom datanät/ fiber genom ECS

Vi arbetar efter ISO 9001:2015 – Det borgar för ordning och reda, för Er säkerhet.

Vi är auktoriserad antenn tekniker

Vi innehar ABL El Behörighet

några av Våra leverantörer & partners