Fakturering

e-faktura

innebär ett mycket mer effektivt och säkrare process, för både er som leverantör och för oss som kund till er. Vi på HG strävar alltid mot ett mer miljövänligt och ett mer hållbart sätt att jobba. Därmed har vi valt att ersätta dagens traditionella pappersfakturor med e-faktura, helt enkelt.


För er som leverantör innebär övergången till elektroniska fakturor bland annat lägre kostnader, högre kvalitet och snabbare och säkrare hantering.

Elektroniska fakturor mailas till epost-adressen:

levfaktura@hg-elektronik.se


Krav för e-postfakturor

Fakturauppgifter

Faktura adress

H-G Elektronik AB

Grenvägen 6

135 52 Tyresö


Förfallodatum är alltid 30 dagar netto efter att vi har fått fakturan via mail


• Vid omvänd skattskyldighet mottagarens momsregistreringsnummer och texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”

• Beställarens namn ( hen måste även vara behörig att få beställa – ni får en lista på behöriga personer

• Projektnumret består av 6 siffor + Namn på projektet och det får du av vår beställare

• Beskrivning som tydligt anger vad varan eller tjänsten avser

• Finns det hänvisningar till andra dokument på fakturan ska dessa bifogas

• Momsbelopp ( gäller inte vid omvänd moms)

• Totalt fakturabelopp


Vid material leveranser eller besök

Besöks adress:

Solkraftsvägen 16B

135 70 Stockholm
Ofullständiga fakturor


• Ofullständiga eller felaktiga fakturor kommer att returneras utan åtgärd.

• Dröjsmålsräntor accepteras inte på fakturor som returnerats på grund av ovanstående nämnda brister. Ränte kostnader som understiger 200:- godkänns ej

• Faktureringsavgifter och andra dylika avgifter godkänns ej och kommer att bestridas


Övrigt

Varje projekt skall faktureras separat- dvs utför du arbeten på flera projekt en vecka så fakturerar du en faktura per projekt

Tidrapporter skall veckovis mailas till Projektledare varje måndag kl 0900 senast


Har man utfört ett arbete som inte är klart än så kan man fakturera var 30 dag


Vårt momsregistreringsnummer

SE559038-8517


Särskilt om…

Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

I enlighet med 1 kap 2§ p 4 b mervärdesskattelagen omfattas H-G Elektronik AB av den omvända skattskyldigheten vid inköp av byggtjänster.


Vi hänvisar till www.skatteverket.se för mer information om vilka tjänster som omfattas.


SKV 4820

Samtliga underentreprenörer som levererar byggtjänster ska vid första faktureringstillfället lämna in en aktuell SKV 4820 till H-G Elektronik AB


Vi hänvisar till www.skatteverket.se för mer information om SKV 4820.


ID06

skall man bära med sig där det är krav.


Läs mer om ID06 på www.id06.se/allmanna_bestammelser.

Övriga frågor mailas till

Ekonomi@hg-elektronik.se


Vx 08-798 80 20